Dienst Tijdelijke Infra BV (DTI) is een strategisch samenwerkingsverband gericht op het snel bieden van oplossingen aan zowel overheidsinstanties als commerciële organisaties in geval van ingrijpende situaties, onverwachte omstandigheden of facilitaire uitdagingen.

Iko Claassens en Rutger van Uden hebben alle kennis, ervaring, deskundigheid en ondernemerschap onder hun organisatie ONA Group gebundeld om vanuit daaruit ook DTI te vormen.

ONA Group heeft extensieve ervaring in het organiseren en uitvoeren van grootschalige publieksevenementen, wat een sterke basis vormt voor de activiteiten van DTI. De samenwerking tussen de onderdelen is tot stand gekomen in een periode waarin de wereld werd geconfronteerd met de uitdagingen van de COVID-19 pandemie.

Vanaf het begin van de crisis heeft DTI zich toegewijd aan het bieden van logistieke oplossingen voor commerciële medische dienstverleners, testaanbieders en (semi)overheden. Van advies tot de praktische invulling aan verschillende complexe vraagstukken. Wat DTI onderscheidt, is de flexibiliteit van ons team van professionals, die binnen 24 uur kunnen reageren op onverwachte (crisis)situaties.

DTI biedt een breed scala aan oplossingen, variërend van tijdelijke huisvesting bij rampen tot het opzetten van testfaciliteiten tijdens een pandemie, het (snel) leveren van grote aantallen arbeidskrachten en faciliteiten bij onvoorziene of geplande gebeurtenissen. We zijn tevens betrokken bij humanitaire inspanningen en bieden oplossingen voor problemen die zich voordoen bij vluchtelingenvraagstukken. Het DTI-team heeft gedetailleerde draaiboeken gereed om snel en doeltreffend te handelen.

Naast onze expertise in crisismanagement en tijdelijke infrastructuur, is DTI tevens gespecialiseerd in het organiseren van stemlokalen en het bieden van ondersteuning bij verkiezingen.

Voor meer informatie over DTI of om gebruik te maken van onze diensten, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

info@dti.nl
085 – 7602816